Refusionsopgørelse

I forbindelse med salg af en ejendom tilsluttet Vonge Antennelaugs net, er her de nødvendige informationer så refusionsopgørelsen kan opgøres.

Afregning for TV-abonnement
Alle medlemmer afregner kvartalsvist for deres TV-pakke.
Afregning forfalder til betaling i januar, april, juli, og oktober måned.

Information om hvilken pakke ejendommen betaler for, kan ses på fakturaen fra Vonge Antennelaug. Mange medlemmer har tilmeldt deres betaling til betalingsservice.

Forespørgsler om restancer:
Forespørgsler om eventuelle restancer, pakker m.v., skal ske via e-mail til bka34@youmail.dk.

Cookies

Kontakt

Formand
Bent Andersen
Bygade 34
7173 Vonge
Telefon: 4079 7854
bka34@youmail.dk