Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af foreningen, sker dette i henhold til vores vedtægter der lyder således:

Udmeldelse af Vonge Antennelaug kan, når tilslutningsafgift og andre pålignede
afgifter er betalt, ske med 2 måneders skriftligt varsel til udgangen af februar, maj, august eller november måned.
Udmeldelse medfører ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb.


Udmeldelse skal ske skriftligt til formand, Bent Andersen, Bygade 34, 7173 Vonge.

Hvis du fortryder:
Fortryder du din beslutning, skal du skriftligt kontakte formand Bent Andersen. Bemærk at der skal betales et gebyr for at blive tilsluttet igen.

Har du spørgsmål kan du kontakte formand Bent Andersen på tlf.: 4079 7854
Cookies

Kontakt

Formand
Bent Andersen
Bygade 34
7173 Vonge
Telefon: 4079 7854
bka34@youmail.dk